ریشه‌ اصلی‌ اشتباهات‌ مدیران‌ مشاغل ساختمانی !

ریشه‌ اصلی‌ اشتباهات‌ مدیران‌ مشاغل ساختمانی !

دانلود رایگان فیلم آموزشی ریشه اصلی اشتباهات مدیران ساختمانی!

در این‌ فیلم حدود ۱۳ دقیقه‌ای‌ «علی‌شباهنگ»‌ طراح و مدرس دوره «روش‌ بازاریابی‌ و فروش‌ سیستمی»‌ به‌ بزرگترین عوامل اصلی اشتباه در بازاریابی‌ و فروش‌ مصالح‌ و محصولات‌ ساختمانی‌‌ می‌پردازد‌ و به‌ شما‌ آموزش ‌ می‌دهد که‌ چطور می‌توانید آنها رابه سرعت برطرف‌ کنید.