مقاله ها

آموزش مدیریت کسب و کار |صنعت ساختمان|

فرمول کلیدی شرکت های موفق ساختمانی!

شناخت صحیح از کالا و خدمات مشتری می آفریند این فرمول از یک جدول بسیار ساده و درعین حال کاربردی بدست می آید. مدل FAB کلید طلایی شناخت صحیح محصولات…

سایت راهنمای مدیر|صنعت ساختمان|

مدل L.O.C.A.T.E راهنمای فروش محصولات ساختمانی

همیشه مهارت در نحوه گفتگو است که تکلیف فروش را مشخص می کند گفتگوی موثر با کارفرمایان یکی از مهترین مهارتهایی است که کارکنان بازاریابی و فروش در هنگام ارائه…

مدل برنده برنده و پایداری یک کسب و کار

مدل برنده شدن و برنده کردن ، دستاوردی مهم برای ایجاد درآمدی پایدار است یکی از مفاهیم عمیق در هنگام مبادله ، انتظاری است که همواره طرفین مبادله به صورت…