علی شباهنگ - سایت راهنمای مدیر|صنعت ساختمان|

بازاریابی و فروش کسب و کار ساختمانی خود را به روش سیستمی انجام دهید!

 روش سیستمی (SOT) چیست ؟

روش بازاریابی و فروش سیستمی شیوه ای اختصاصی برای بازاریابی و فروش مصالح، محصولات و خدمات ساختمانی است که با پیاده سازی آن علاوه بر سرعت بخشیدن به فعالیت ها، نتایج چند برابری را برای اغلب کسب و کارهای ساختمانی به همراه دارد. این روش از واژه sot مخفف جمله  Sales offer for Sales target برگرفته شده است که به معنی ”پیشنهاد فروش برای هر هدف فروش است“ این واژه اختصاری نام نموداری است که در آن کل فرآیند بازاریابی و فروش مصالح، محصولات و خدمات ساختمانی به اهداف یا مراحل کوچک تر تقسیم شده است و برای هر یک از آن مراحل، پیشنهادهای مناسبی طراحی میشود تا با ارائه به مشتریان، آنها را برای خرید متقاعد کند.

« پنج بخش اصلی روش بازاریابی و فروش سیستمی (SOTدرکسب کارهای صنعت ساختمان »
بخش اول
نگرشی صحیح ایجاد کنید

نگرش نیروهای بازاریابی و فروش برای معرفی موثر مصالح، محصولات و خدمات در کسب و کارهای ساختمانی بهبود می یابد.

بخش دوم 
کارکنان تان را آماده کار کنید

نیروهای بازاریابی و فروش کسب‌ و کارهای‌ ساختمانی‌ از‌ طریق شش آموزش اصلی و پایه ای آماده فعالیت در بازار کار می شوند.

بخش سوم
سیستم اختصاصی طراحی کنید 

سیستمی اختصاصی ویژه بازاریابی و فروش مصالح، محصولات و خدمات ساختمانی از طریق نمودار (SOT) طراحی می شود.

بخش چهارم
کسب و کارتان را توسعه دهید

یازده نیروی محرکه برای توسعه سیستم های بازاریابی و فروش در کسب و کار ساختمانی  به صورتی جداگانه پیاده سازی می شود.

بخش پنجم  
از بازاریابی‌وفروش‌ نتیجه بگیرید

مهارتهای بازاریابی‌ و‌‌ فروش‌ مصالح محصولات‌ و خدمات ساختمانی از طریق روش‌ چهار حلقه به کارکنان این بخش  انتقال داده می شود. 

مقاله ها

نمایش همه
آموزش مدیریت کسب و کار |صنعت ساختمان|

فرمول کلیدی شرکت های موفق ساختمانی!

شناخت صحیح از کالا و خدمات مشتری می آفریند این فرمول از یک جدول بسیار ساده و درعین حال کاربردی بدست می آید. مدل FAB کلید طلایی شناخت صحیح محصولات…

سایت راهنمای مدیر|صنعت ساختمان|

مدل L.O.C.A.T.E راهنمای فروش محصولات ساختمانی

همیشه مهارت در نحوه گفتگو است که تکلیف فروش را مشخص می کند گفتگوی موثر با کارفرمایان یکی از مهترین مهارتهایی است که کارکنان بازاریابی و فروش در هنگام ارائه…

«دانلود رایگان کتاب الکترونیکی»

چگونه‌ با بازاریابی سیستمی
فروش مصالح و محصولات ساختمانی
را به سرعت چند برابر کنیم؟

                 به همراه 4 فیلم آموزشی و کاربردی  
ارسال فایل
 علی شباهنگ (مربی و مشاور کسب و کارهای صنعت ساختمان)
آموزش
close-link