رقابت پذیری و ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار

رقابت پذیری و ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار

مزیت رقابتی محصول کیفیت در ارائه کالا و خدمت است

رقابت پذیری یکی از استراتژی های تهاجمی برای مقابله دربرابر رقبا است که با توجه به شرایط ناپایدار و پر مخاطره بازار تدوین می شود و البته  یک بنگاه اقتصادی برای اتخاذ این استراتژی می بایست  قابلیت های ایجاد توانمندی دربیشتر محورهای اساسی یک کسب وکار را دارا باشد. 

داشتن ساختاری هدفمند به سبب افزایش تولید و تامین محصولات درحال ارائه ، افزایش فروش،افزایش سهم بازار،استمراردرافزایش کیفیت کالاوخدمات،طراحی فرآیندهای بهبود،عرضه محصولات متنوع بابهره وری بیشتر،  افزایش بیشتر خدمات ،افزایش رضایت مشتریان ،بهبود رفتارسازمانی وارتقاء کیفی مهارت های کارکنان ازجمله مولفه های یک بنگاه اقتصادی رقابت پذیر می باشد .

هرچند که به صورت کلی بسیاری ازفعالان اقتصادی در انواع کوچک و بزرگ علاقمندبه داشتن مجموعه ای توسعه پذیر وفعال درجهت دست یافتن به منافع بیشتر هستند و با وجود اعتقاد به مولفه های رقابت پذیری صرفا رسیدن به افزایش فروش وتوسعه سهم بازار،را در دستورکار خود قرار داده  و سایر مولفه های پرمخاطره و هزینه بر را به شکلی غیرقابل گسترش کنترل می نمایند . مدیریت این مدل کسب وکارها معمولا اهدافی کوتاه مدت را دنبال میکنند ،ساختاری ناپایداردارند و اغلب تصمیم گیری هایشان براساس اتفاقاتی اتخاذ می گردد که در یک دوره زمانی کوتاه مدت روی داده است.

با این وجود شناسایی فرصت های رقابتی ،تلاش برای ایجاد مزیای قابل رقابت و برخوردارشدن مشتریان ازمزایا و منافع بیشتر به شکلی که کالا وخدمات قابل ارائه دارای ارزش واهمیت بیشتری نسبت به سایر رقبا گردد ،ازجمله راهکارهایی است که علاوه برکمک به شکل گیری شخصیت رقابت پذیری دریک بنگاه اقتصادی با اهداف توسعه پذیری وگسترش منافع آن سازمان همپوشانی دارد.

مزیت رقابتی به معنای ویژه گی هایی از یک کالا ،خدمت،رفتار،مهارت و یا یک ساختار است که در قبال هرمفهوم قابل رقابت دیگر دارای جذابیت بیشتر باشد .

مولفه های مزیت رقابتی شامل:

 

–          مناسب با سلیقه مشتری و مطلوبیت درهنگام مصرف

–          قابلیت دسترسی و تهیه آسان

–          بسته بندی جذاب وکاربردی

–          ایجاد حسن شهرت در نام تجاری وثبات رفتار در ساختار

–          جلب رضایت مشتریان بازارهدف، قبل،درحین وپس ازفروش کالا وخدمات

–          ایجاد شرایط پرداخت متنوع و درخور مشتریان بازار هدف

–          افزایش قدرت انتخاب مشتریان با ایجاد تنوع در سبدکالا

–          آموزش،اصلاح وافزایش مهارت ها درکلیه سطوح سازمانی

–          پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری وصنعتی

–          الگوبرداری از روش هاومدل های برتر کسب وکار

–          توجه به تکنولوژی و به روز شدن درانتخاب،تولیدوتامین محصولات وخدمات

توجه به مزیت رقابتی در بلند مدت ، نیت ودلیل تمامی رفتارهای یک بنگاه اقتصادی را نزدمشتریان نمایان وباعث ایجاد واکنش های مشابه ازطرف آنها  میشود.

 

راهنمای مدیر وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *