دکترعلی شباهنگ_بازاریابی و فروش صنعت ساختمان

ویدئوی معرفی بازاریابی و فروش محصولات ساختمانی

در این ویدئوی آموزشی به اصلی ترین ریشه شکست و موفقیت مدیران و صاحبان مشاغل ساختمانی در بازاریابی‌ مصالح، محصولات و خدمات صنعت ساختمان پرداخته می شود و با معرفی…

بازاریابی محصولات ساختمانی (قسمت اول)

طراحی نمودار سیستمی (sot) در واحد بازاریابی و فروش شرکت های ساختمانی ین قسمت شامل آموزش هایی در مورد سه بخش ابتدایی سیستم sot است که شامل مراحل ذیل می…

بازاریابی محصولات ساختمانی(قسمت دوم)

یازده نیروی محرکه توسعه سیستم بازاریابی و فروش در کسب و کارهای ساختمانی چهارمین بخش از روش سیستمی(sot)، شامل ۱۱ نیروی محرکه سیستم بازاریابی و فروش برای توسعه کسب وکارهای ساختمانی است…

بازاریابی محصولات ساختمانی(قسمت سوم)

مهارت های کارکنان بازاریابی و فروش شرکت های ساختمانی به روش چهارحلقه (۴LOOP) پنجمین و آخرین بخش از روش سیستمی (sot )مربوط به آموزش مهارت های کارکنان بازاریابی و فروش محصولات خدمات و…

آموزش مدیریت کسب و کار |صنعت ساختمان|

فرمول کلیدی شرکت های موفق ساختمانی!

شناخت صحیح از کالا و خدمات مشتری می آفریند این فرمول از یک جدول بسیار ساده و درعین حال کاربردی بدست می آید. مدل FAB کلید طلایی شناخت صحیح محصولات…

سایت راهنمای مدیر|صنعت ساختمان|

مدل L.O.C.A.T.E راهنمای فروش محصولات ساختمانی

همیشه مهارت در نحوه گفتگو است که تکلیف فروش را مشخص می کند گفتگوی موثر با کارفرمایان یکی از مهترین مهارتهایی است که کارکنان بازاریابی و فروش در هنگام ارائه…

سایت راهنمای مدیر|صنعت ساختمان|

مشتری یابی راهکار ارتباط اولیه در فرآیند فروش

اغلب مشتریان را انتظارات شان رهبری می کند تبدیل مشتریان غیر قابل پیش بینی به مشتریان احتمالی ، تعریف عملیاتی مشتری یابی درفرآیند فروش است. با وجود آنکه ایجاد یک…

رقابت پذیری و ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار

مزیت رقابتی محصول کیفیت در ارائه کالا و خدمت است رقابت پذیری یکی از استراتژی های تهاجمی برای مقابله دربرابر رقبا است که با توجه به شرایط ناپایدار و پر…

مدل برنده برنده و پایداری یک کسب و کار

مدل برنده شدن و برنده کردن ، دستاوردی مهم برای ایجاد درآمدی پایدار است یکی از مفاهیم عمیق در هنگام مبادله ، انتظاری است که همواره طرفین مبادله به صورت…